Digitální zobrazování | Exiro IPS

Startseite 9 Produkty 9 Lidská medicína 9 Digitální zobrazování | Exiro IPS

Vytvořte novou rentgenovou studii

Zadejte informace o pacientovi ručně nebo vyberte pacienta
ze systému pro správu pacientů (např.DICOM).

 • Vyberte část těla ze stromu orgánů
 • Vyberte požadovaný obrázek z konfigurovatelného seznamu orgánů
 • Vytvořte pracovní seznam pro expozici
 • Přijímejte kódy postupů od HIS

Vystavení

 • Komplexní integrovaný průvodce určováním polohy
 • Přednastavené hodnoty expozice
 • Automatický přenos rentgenových parametrů do elektronického rentgenového deníku
 • Přímé ovládání z rentgenového generátoru

Prohlížeč certifikovaných diagnóz při akvizici

 • Rotace, zrcadlení, optimalizace jasu a kontrastu
 • Komplexní měřicí funkce
 • Tisk a export obrázků

Archiv

 • Škálovatelný archiv založený na Windows nebo Linux
 • Neomezený počet archivovaných souborů
 • Synchronizace různých webů
 • Synchronizace mobilních do stacionárních archivů
 • Zálohování na externí média, např. optické ukládání dat
 • Zrcadlení serveru

EXIRO IPS jako kompletní systém

EXIRO IPS jako modalita DICOM

+ Stávající infrastruktura PACS

Stávající modalita DICOM pro získávání obrázků

+

EXIRO IPS PACS a prohlížeč

Pro další informace jsme vám k dispozici.

Kontaktní formulář